Verksamhetspolicy

MarkCon AB skall med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg. Uppdraget skall också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader.

Slutprodukten skall utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som upp­dragsgivaren ställer på resultatet.

Alla uppdrag genomförs och levereras enligt avtalade tider och överenskommet pris.

Ovanstående uppnås bl a genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande. MarkCon AB är lyhörd för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner m m som stärker uppsatta kvalitéts- och miljömål.

Vid projekteringsmöte ska uppdragsgivaren informeras om bra miljöval och om vilka risker som kan finnas i projektet.

Varje uppdrag ska resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till MarkCon AB med nya uppdrag. Uppdraget ska förhoppningsvis utgöra referens för framtida tjänster.

MarkCon AB arbetar med ständig förbättring, följer tillämpliga lagar och andra krav samt med att förebygga föroreningar.