Uthyrning

Vi har upphört med uthyrningsverksamheten för att istället ägna all kraft åt markprojektering.